Moduł stanu akumulatora programowany (zasilanie ładowanie moduły)

Moduł stanu akumulatora programowany (zasilanie ładowanie moduły)
Moduł stanu akumulatora programowany (zasilanie ładowanie moduły) Moduł stanu akumulatora programowany (zasilanie ładowanie moduły)
Kod produktu: 424106
Dostępność: dostępny
60.00 PLN

Ilość:     

Moduł stanu akumulatora programowany

Nadaje się do kontrolowania baterii litowych 2S-7S oraz baterii kwasowo ołowiowych 12/24/36/48V - programowalny.

Symbol baterii wyświetla stan intuicyjnie,  precyzuje liczba procent. Ekran LCD o wysokim kontraście  może wyświetlać przez długi czas w ciemnym lub jasnym świetle.

Instrukcja użycia:

1. Przylutować załączonego kabla dwużyłowego (czerwone i czarne przewody) do dodatniej i ujemnej elektrody baterii, czerwony jest podłączony do pozytywnego końca, a czarny jest podłączony do negatywnego; Uwaga:  odwrotne napięcie powyżej 15V może uszkodzić płytę elektryczną!
2. Z tyłu modułu wyświetlacza elektrycznej posiada gniazdo dwu-rdzeniowe, włóż białą końcówkę kabla dwu-rdzeniowego do gniazdka, należy zwrócić uwagę na kierunek gniazda; moduł wyświetlacza elektrycznej powinny działać normalnie, podświetlenie stale. Jeśli nie można wyświetlić, należy natychmiast odciąć zasilanie i sprawdzić, aby wykluczyć problem; jeśli prąd jest zawsze 0% lub 100%, należy sprawdzić, czy specyfikacja baterii i wyświetlacza jest zgodna.
3. 5  ikon po lewej stronie ekranu LCD Moduł wyświetlacza  reprezentuje pojemność baterii od niskiego do wysokiego; w tym samym czasie wskażnik procentowy w prawej;
4. Gdy napięcie jest niższe niż wartość minimalna, wartość procentowa wynosi 0%, gdy podświetlenie wyłączyć, wprowadź niski stan oszczędzania energii konsumpcja;
5. Moduł nie może podlegać odkształceniom ani nie może dotykać części metalowych .

Z tyłu modułu wyświetlacza elektrycznej ma białe klawisze, używane do wyboru typów baterii.
1. Najpierw wyłącz prąd modułu wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz znajdujący się z tyłu, a następnie włącz zasilanie modułu, zwolnij klawisz KDN, znak angielski: "XP" lub "xC" pokazany jest po prawej (P oznacza kwasowo-ołowiowych, C dla baterii litowej, X dla numeru ciąg baterii), naciśnij przycisk, aby kolejno wyświetlić typy
2.Wyłącz moduł  po znalezieniu odpowiedniego typu, ponownie załącz go i może normalnie funkcjonować.

Model N / A
Ilość 1szt
materiał ABS
kolor czarny + Multicolor
Specyfikacja
Funkcja wyświetlania Pojemność baterii rezydualna
Rozmiar ekranu 1.7inch
Wyświetlacz kolor czarny
Zakres temperatur N / A ℃
Zasilanie 8 ~ 48V
Długość kabla 20cm
Wymiary i waga
Wymiary 6 cm x 2,4 cm x 1,5 cm
Masa 0,42 uncji (12 g),
Lista 
1 x moduł wyświetlacza
1 x kabel zasilający (20cm)
1 x Śruba

All types are inside, you can choose it yourself, just press the button!2-15 series lithium battery & 12V 24V 36V 48V lead-acid battery.

The device is a universal residual capacity display module for the rechargeable battery, suitable for rapid battery capacity detection of the lithium battery, lead-acid battery on various instruments, measuring equipment, mobile equipment, cleaning machine, the balance car, the battery car and so on. The battery symbol displays intuitively and the percent accurately displays. A high contrast LCD screen is used and can display for a long time in the dark or bright light. 

Instructions for use:

1. Solder the attached two-core cable (the red and black wires) to the positive and negative electrode of the battery, the red is connected to the positive end, and the black is connected to the negative; note: the connection shall not be reversed, the reverse voltage above 15V may burn the electricity board!
2. The back of the electricity display module has a two-core socket, insert the white terminal of the two-core cable into the socket, pay attention to the socket direction; the electricity display module should work normally, the backlight keeps on. If it cannot display, you should immediately cut off the power and check to exclude the problem; if the electricity is always 0% or 100%, please confirm whether the specification of battery and the electricity display module match.
3. The 5 battery icons on the left of the electricity display module LCD screen represents the battery capacity from low to high; at the same time the percentage shows on the right;
4. When the voltage is lower than the minimum value, the percentage is 0%, while the backlight off, enter the power-saving low consumption state;
5. To prevent components on the PCB board from the equipment leakage damage , special attention is payed to the instrument or metal casing which is not exposed to any metal part of the PCB board, including the liquid crystal pin. In addition, the back of the electricity display module should not touch any metal parts in case of short circuit; try not to touch the PCB board element with bare hands.

The back of the electricity display module has a white keys, used to select battery types.
1. First power off the electricity display module, press and hold the key on the back, then power on the electricity display module, release the Kdn key, the English sign: "xP" or "xC" is shown on the right (P stands for lead-acid, C for the lithium battery, X for the battery string number), press the key to sequentially display the types
2.Power off the electricity module after finding the corresponding type, re-power it and it can function normally.

  Elektronikus.pl - Elektronika dla każdego 2018